centrum starostlivosti o Vaše zdravie a zdravie vašej rodiny...

Poliklinika Šustekova

Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Dovolenky lekárov

Neprítomný Termín Zastupuje
MUDr. Pavol Mazalan 19.01 - 29.01 MUDr. Masár, ZS Fedinova9, tel: 02/638 14 960, P:S:Š:P: 09-11, U:11-13 akútne stavy NsP Antolská
MUDr. Margita Belicová 25.01 MUDr.Plšeková
MUDr. Margita Belicová 26.01 MUDr. Schmidtová ZS Záporožská
MUDr. Ján Sojak 29.01 - 30.01 MUDr. Buchelová, Sch. Trnavského 8, treba sa objednať na tel: 02/644 623 42
MUDr. Margita Belicová 29.01 MUDr. Schmidtová ZS Záporožská
MUDr. Ľuboslava Vakulová 29.01 - 02.02 MUDr. Čakanyová vo svojích ordinačných hodinách

Zoznam ambulancií

Aktuality

Zmena ordinačných hodín MUDr. Janka Štefanovičová

MUDr. Janka Štefanovičová do konca roka 2018 neordinuje piatky, zástup - obvodní lekári, nemocnica

Zmenili ste zdravotnú poisťovňu?

Nezabudnite to oznámiť Vášmu lekárovi a Vášmu zamestnávateľovi. V opačnom prípade lekár nedostane za Vaše ošetrenie zaplatené od poisťovne a bude si od Vás vymáhať vzniknutú škodu.

Oznamy a informácie

13.11.2017

Dlhodobá práceneschopnosť MUDr. Martin Gajdoš

zástup: MUDr. Kurčík, Ružinovska Poliklinika, len akútne stvy, alebo OÚM UNB. dľa miesta bydliska

24.05.2017

Ponúkané voľné priestory

Ponúkame priestor pre odborné ambulancie: očnú, neurológiu, prípadne iné.