centrum starostlivosti o Vaše zdravie a zdravie vašej rodiny...

Poliklinika Šustekova

Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Dovolenky lekárov

Neprítomný Termín Zastupuje
MUDr. Pavol Mazalan 31.07 - 04.09 MUDr. Masár, Z.S. Fedinova 9, P:,S:,Š:,P: 09 - 11:00, U: 11:00-13:00, tel:02/63814960
MUDr. Helena Janečková 07.08 - 31.08 MUDr. Syniak, Z.Š. Černyševského, tel: 02/62249638
MUDr. Gabriela Jelenčiaková 14.08 - 25.08 MUDr. Miškejeová vo svojích ordinačných hodinách
MUDr. Martina Šaušová 14.08 - 01.09 v akútnych prípadoch pohotovosť - centrálny príjem dľa bydliska
MUDr. Viera Čakányová 17.08 - 25.08 MUDr. Černá Michaela vo svojich ord. Hodinách
MUDr. Anna Hájovská 21.08 - 24.08 MUDr. Žákovicová Eva, Saratovská 24, 8:00-12:00 akútne stavy CPO-Antolská, Obvodný lekár
MUDr. Ľuboslava Vakulová 21.08 - 08.09 MUDr. Miškejeová Gabriela vo svojich ord. Hodinách
MUDr. Milan Labuda 22.08 - 31.08 MUDr. Čakloš Stanislav
MUDr. Janka Štefanovičová 25.08
MUDr. Klára Kossárová 28.08 - 31.08 MUDr. Komadová, ZS Fedinova
MUDr. Martin Gajdoš 28.08 - 31.08 len akútne stavy - OÚM UNB. dľa miesta bydliska

Zoznam ambulancií

Aktuality

Zmenili ste zdravotnú poisťovňu?

Nezabudnite to oznámiť Vášmu lekárovi a Vášmu zamestnávateľovi. V opačnom prípade lekár nedostane za Vaše ošetrenie zaplatené od poisťovne a bude si od Vás vymáhať vzniknutú škodu.

Oznamy a informácie

24.05.2017

Ponúkané voľné priestory

Ponúkame priestor pre odborné ambulancie: očnú, neurológiu, prípadne iné.