Poliklinika Šustekova

... centrum starostlivosti o Vaše zdravie a zdravie Vašej rodiny

Adresa: Šustekova 2, 851 04 Bratislava - Petržalka                  Informácie: (02) 6241 1233                  E-mail: info@sustekova.sk
Hlavné menu
Vitajte u nás !
Poliklinika
Šustekova

Šustekova 2
Bratislava - Petržalka

Zoznam ambulancií podľa špecializácie ambulancie

algeziologická ambulancia Kollerová MUDr.
alergológia a klinická imunológia Blanáriková MUDr.
Hrušovská MUDr.
dentálna hygiena Fajerová Štefánia
detská pneumologicko-alergologická poradňa Kossárová MUDr.
diabetologická ambulancia Hájovská MUDr.
gastroenterologická ambulancia Bartek MUDr.
gynekologická ambulancia MUDr. Škurla
gynekologická ambulancia pre dorast Kolláriková MUDr.
hematologické laboratórium sestra Mgr. Gašparovičová
chirurgická ambulancia Čakloš MUDr.
Labuda MUDr.
imunologická a interná ambulancia Štefanovičová MUDr.
interná a geriatrická ambulancia Mazalán MUDr.
kožná ambulancia Rakšány MUDr.
logopédia Olekšáková Mgr.
očná ambulancia Rakšányová MUDr.
ORL ambulancia Broschová MUDr.
ortopedická ambulancia Gajdoš MUDr.
psychiatrická ambulancia Paulovičová MUDr.
psychiatrická ambulancia Mago MUDr.
psychologická ambulancia Mišaničová PhDr.
rehabilitácia a fyzioterapia EUROREHAB s.r.o.
röntgen Zužič MUDr.
všeobecná amb. pre deti a dorast Beklemdžievová MUDr.
Čakányová MUDr.
Černá MUDr.
Jelenčiaková MUDr.
Miškejeová MUDr.
Vakulová MUDr.
všeobecná ambulancia pre dospelých Belicová MUDr.
Horáčková MUDr.
Horsáková MUDr.
Plšeková MUDr.
Šurkalová MUDr.
urologická ambulancia MUDr. Blaško
Prof. Bujdák
MUDr. Žiaran
zubná ambulancia Glonerová MUDr.
Matejcová MUDr.
Mauerová MUDr.
Mráz MUDr.
Puškáč MUDr.
Vakulová MUDr.
zubná ambulancia pre deti Balčiráková MUDr.
zubná chirurgia Kočiško MUDr.

Dizajn: p.l.c.h. © 2007    Všetky práva vyhradené.      Posledná aktualizácia: