Kontakt


Informácie: (02) 6241 1233
E-mail: info@sustekova.sk
Sídlo: Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35 892 200
DIČ: 2021864031
IČ DPH: SK2021864031

Pošlite nám svoju otázku


Prezrite si už zodpovedané otázky

Ako postupovať pri zmene všeobecného lekára ?

Všeobecný lekár je lekár, s ktorým pacient podpisuje "Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti" (v zmysle Zákona č.576/2004, §12 odst 1). Táto dohoda sa uzatvára v písomnej podobe medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom.

Ak teda pacient chce zmeniť svojho všeobecného lekára, musí najskôr ukončiť "Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti" so svojím súčasným lekárom (v zmysle Zákona č.576/2004, §12 odst 7). A keďže s ním uzavrel Dohodu písomne, mal by ju aj písomne ukončiť. (vzor odstúpenia od Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti)

Teraz môže pacient ísť za svojím novým lekárom, ukázať mu, že má ukončenú Dohodu so svojím pôvodným lekárom a podpísať s novým lekárom (poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) "Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti".

Pacientov nový lekár si potom písomne vyžiada od pôvodného lekára pacientovu zdravotnú dokumentáciu, ktorý je povinný zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis odovzdať novému lekárovi do 7 dní a to tak, aby nedošlo k jej poškodeniu (v zmysle Zákona č.576/2004, §23 odst. 1 resp. odst. 6).

Prosím o uvedenie povinného vybavenia ambulancie /prístrojové a liekové/. Ďakujem

Keďže ste neuviedli druh ambulancie, ktorej sa Vaša otázka týka, nie je v našich silách, aby sme tu uviedli povinné vybavenie všetkých druhov ambulancií.

Každopádne túto oblasť upravuje Vyhláška MZ SR 428/2006 , ktorú si môžete prečítať po kliknutí na uvedený link.