Linky na zaujímavé stránky

Popis stránky, ktorú Vám odporúčame Link (nové okno)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs-sk.sk
Overte si, či ste naozaj poistený vo svojej zdravotnej poisťovni www.portaludzs.sk
Poradca pre zdravie - stránky, na ktorých nájdete veľa užitočných informácií pre Vaše zdravie, poradňu v oblasti zdravia, kategorizáciu liekov a pod. www.edusan.sk
www.zdravie.sk
Bratislavský samosprávny kraj www.region-bsk.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa www.vszp.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa www.dovera.sk
Union zdravotná poisťovňa www.unionzp.sk
Zákony, ktoré sa týkajú zdravotníctva Zákon 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti

Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti