Správa budovyPoliklinika Šustekova s.r.o.

Kto sme


Spoločnosť Poliklinika Šustekova s.r.o. vznikla v roku 2004 s pôvodným názvom PRO VITAE s.r.o. Založilo ju 22 súkromných lekárov (každý s rovnakým podielom), ktorí majú svoje súkromné ambulancie v budove Polikliniky.

Spoločnosť vznikla ako reakcia na zverejnený zámer Bratislavského samosprávneho kraja (vlastníka budovy) dlhodobo prenajať budovy Polikliník v Petržalke. V snahe prebudovať polikliniku na moderné zdravotné centrum sa rozhodli lekári aktívne sa zapojiť do tohto procesu. Projekt spoločnosti PRO VITAE s.r.o. bol vyhodnotený ako najlepší a od 1.8.2005 nadobudla účinnosť nájomná zmluva medzi BSK a PRO VITAE s.r.o. uzavretá do roku 2040.

Od tohto dňa vystupuje spoločnosť PRO VITAE s.r.o. ako oprávnený prenajímateľ a správca budovy Polikliniky. Spravujeme budovu a staráme sa o viac ako 80 podnájomcov a viac ako 30.000 pacientov

A od 1.9.2007 spoločnosť PRO VITAE s.r.o. mení svoj obchodný názov na Poliklinika Šustekova s.r.o., aby tak jasne deklarovala, že jej zámerom je dlhodobo zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Bratislavy.


Konatelia spoločnosti


  • MUDr. Gabriela Miškejeová
  • MUDr. Svätopluk Mráz
  • MUDr. Margita Belicová

Základné údaje o spoločnosti


Sídlo: Šustekova 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35 892 200
DIČ: 2021864031
IČ DPH: SK2021864031
Číslo účtu: SLSP, a.s. - 178349242/0900
Zápis v OR SR: zapísaná v registri OS BA I, oddiel Sro, vložka 32344/B

Kontakt


Informácie: (02) 6241 1233
E-mail: info@sustekova.sk