Obvody - ktorému lekárovi patríte ?

Každá ambulancia všeobecného lekára (pre dospelých aj pre deti a dorast) a zubná ambulancia má "pridelený" svoj obvod. To znamená, že je povinná uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientom, ktorý má trvalý pobyt v obvode, ktorý je ambulancii pridelený.

Ak neviete nájsť svojho lekára, a máte trvalý pobyt v Petržalke v okolí Šustekovej ulice, na tejto stránke si podľa ulice Vášho trvalého pobytu môžete nájsť "svojho" lekára.

Ak ste tu svoju ulicu nenašli, nepatríte k žiadnemu lekárovi v Poliklinike Šustekova. Ale veríme, že aj tak si u nás nájdete toho "svojho" lekára, pretože vždy sa u nás nájde aspoň jeden, ktorý s Vami podpíše Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a stane sa Vašim lekárom.

Rozdelenie obvodov podľa typu lekára:

Ak Váš trvalý pobyt je: patríte k lekárovi:
A. Gwerkovej MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Blagoeova ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Bosákova ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Bulíkova ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Dolnozemská cesta MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Dom opatrovateľskej služby Medveďovej č.21 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Furdekova, okrem č.d. 6, 8 MUDr. Gabriela Horáčková
Furdekova, č.d. 6, 8 MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Haanova ul. MUDr. Gabriela Horáčková
Jankolova ul. MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Kočánkova ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Klokočová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Lachova ul. 35 - 39 MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
M.C. Sklodowskej MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Májová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. nepárne 1-15 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. 6, 8 MUDr. Gabriela Horáčková
Mamateyova ul., č.d. 14-32 MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Medveďovej nepárne 1-15 MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Medveďovej párne 2-34 a 17, 19, 21 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Pankúchova ul., č. 1, 3, 5, 7 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Pankúchova ul., párne čísla MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Pobrežná ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Poloreckého ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Sosnová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Šustekova ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Ak Váš trvalý pobyt je: patríte k lekárovi:
A. Gwerkovej, nepárne č.d. MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
A. Gwerkovej, párne č.d. MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
Blagoeova ul.
Bohrova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Bosákova ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Bradáčova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Bulíkova ul.
Dubnicka MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Dudova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Furdekova ul., nepárne č.d. MUDr. Gabriela Jelenčiaková (MUDr. Gabriela JELENČIAKOVÁ s.r.o.)
Furdekova ul. 2-14
Gercenova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Gessayova čísla 1-9, 21-32, 40- MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Haanova ul. MUDr. Gabriela Jelenčiaková (MUDr. Gabriela JELENČIAKOVÁ s.r.o.)
Handlovska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Harmanecka MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Hrobákova čísla od 10- MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Hrobárska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Jankolova ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Jantárová ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Jaroslavova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kaukazska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kežmarské nám. MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kremnicka MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Krupinska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kubínska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kulíkova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Lachova ul. MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
Levočska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Lužná ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Ľubietovska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
M.C. Sklodowskej, č.d. 2, 4 MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
M.C. Sklodowskej, č.d. 31-41 MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. 6-12
Mamateyova ul. (ostatné čísla domov)
Májová ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Medveďovej ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Mlynarovičova ul.
Nábrežna MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Nám.Hraničiarov párne čísla MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Osuského MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Pajštúnska ul.
Pankúchova ul.
Planckova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Poloreckého ul.
Romanova čísla 1-38 MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Rovniankova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Šustekova ul. 1-31
Tyršovo nábrežie MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)

Poznámka: zdravotné obvody pridelené MUDr. Vakulovej, MUDr. Černej a MUDr. Čakányovej neaktualizované - lekárky neposkytli informácie