Obvody - ktorému lekárovi patríte ?

Každá ambulancia všeobecného lekára (pre dospelých aj pre deti a dorast) a zubná ambulancia má "pridelený" svoj obvod. To znamená, že je povinná uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientom, ktorý má trvalý pobyt v obvode, ktorý je ambulancii pridelený.

Ak neviete nájsť svojho lekára, a máte trvalý pobyt v Petržalke v okolí Šustekovej ulice, na tejto stránke si podľa ulice Vášho trvalého pobytu môžete nájsť "svojho" lekára.

Ak ste tu svoju ulicu nenašli, nepatríte k žiadnemu lekárovi v Poliklinike Šustekova. Ale veríme, že aj tak si u nás nájdete toho "svojho" lekára, pretože vždy sa u nás nájde aspoň jeden, ktorý s Vami podpíše Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a stane sa Vašim lekárom.

Rozdelenie obvodov podľa typu lekára:

Ak Váš trvalý pobyt je: patríte k lekárovi:
A. Gwerkovej MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Blagoeova ul., č.d. 2-24 MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Bosákova ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Bulíkova ul., č.d. 1-23 MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Dom opatrovateľskej služby Medveďovej č.21 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Furdekova, č. 2,4,10,12,14 a čísla 1-25 MUDr. Gabriela Horáčková
Furdekova, č.d. 6, 8 MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Haanova ul. MUDr. Gabriela Horáčková
Jankolova ul. MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Kočánkova ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Klokočová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Lachova ul. 35 - 39 MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
M.C. Sklodowskej MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Májová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. nepárne 1-15 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. 6, 8 MUDr. Gabriela Horáčková
Mamateyova ul., č.d. 10, 12 MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. 14-32 MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Medveďovej nepárne 1-15 MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Medveďovej párne 2-34 a 17, 19, 21 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Nám. hraničiarov, nepárne č.d. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Pankúchova ul., č. 1, 3, 5, 7 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Pankúchova ul., č.10-12 MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Pobrežná ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Poloreckého ul., č.d. 1,3,5,7,9 MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Pri Seči MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Sosnová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Starohájska, nepárne č.d. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Šustekova ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Ak Váš trvalý pobyt je: patríte k lekárovi:
A. Gwerkovej, nepárne č.d.
A. Gwerkovej, párne č.d. MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
Blagoeova ul.
Bosákova ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Bulíkova ul.
Furdekova ul., nepárne č.d. MUDr. Gabriela Jelenčiaková (MUDr. Gabriela JELENČIAKOVÁ s.r.o.)
Furdekova ul. 2-14
Haanova ul. MUDr. Gabriela Jelenčiaková (MUDr. Gabriela JELENČIAKOVÁ s.r.o.)
Jankolova ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Jantárová ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Lachova ul. MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
Lužná ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
M.C. Sklodowskej, č.d. 2, 4 MUDr. Gabriela Jelenčiaková (MUDr. Gabriela JELENČIAKOVÁ s.r.o.)
M.C. Sklodowskej, č.d. 31-41
Mamateyova ul., č.d. 6-12
Mamateyova ul. (ostatné čísla domov)
Májová ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Medveďovej ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Mlynarovičova ul.
Pajštúnska ul.
Pankúchova ul.
Poloreckého ul.
Šustekova ul. 1-31

Poznámka: zdravotné obvody pridelené MUDr. Vakulovej, MUDr. Černej a MUDr. Čakányovej neaktualizované - lekárky neposkytli informácie

Ak Váš trvalý pobyt je: patríte k lekárovi:
A. Gwerkovej MUDr. Svätopluk Mráz (STOMADENT Mráz s. r. o.)
Bulíkova ul. MDDr. Marek Húroš (MADENTA s.r.o.)
Evanjelické lýceum, Vranovská 2 MUDr. Ľubomír Puškáč
Furdekova ul. MUDr. Miriam Matejcová
Haanova ul. č. 36 MDDr. Marek Húroš (MADENTA s.r.o.)
Haanova ul. okrem č. 36 MUDr. Miriam Matejcová
Jankolova ul. MUDr. Miriam Matejcová
Lachova ul. po č. 33 MDDr. Marek Húroš (MADENTA s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. 10 a vyššie MUDr. Miriam Matejcová
Mlynarovičova ul. MUDr. Svätopluk Mráz (STOMADENT Mráz s. r. o.)
Materská škola Bohrova 1 MUDr. Ľubomír Puškáč
Materská škola Macharova 1 MUDr. Ľubomír Puškáč
Pankúchova ul. MUDr. Miriam Matejcová
Poloreckého ul. č.3 MUDr. Mária Mauerová
Starohájska ulica MUDr. Ľubomír Puškáč
SOU strojárske, Vranovská 4 MUDr. Ľubomír Puškáč
Šustekova ul. MDDr. Marek Húroš (MADENTA s.r.o.)
ZŠ Prokofievova 5 MUDr. Mária Mauerová
ZŠ Tupolevova 20, ročník 1.-3. MUDr. Mária Mauerová