Obvody - ktorému lekárovi patríte ?

Každá ambulancia všeobecného lekára (pre dospelých aj pre deti a dorast) a zubná ambulancia má "pridelený" svoj obvod. To znamená, že je povinná uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s pacientom, ktorý má trvalý pobyt v obvode, ktorý je ambulancii pridelený.

Ak neviete nájsť svojho lekára, a máte trvalý pobyt v Petržalke v okolí Šustekovej ulice, na tejto stránke si podľa ulice Vášho trvalého pobytu môžete nájsť "svojho" lekára.

Ak ste tu svoju ulicu nenašli, nepatríte k žiadnemu lekárovi v Poliklinike Šustekova. Ale veríme, že aj tak si u nás nájdete toho "svojho" lekára, pretože vždy sa u nás nájde aspoň jeden, ktorý s Vami podpíše Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a stane sa Vašim lekárom.

Rozdelenie obvodov podľa typu lekára:

Ak Váš trvalý pobyt je: patríte k lekárovi:
A. Gwerkovej MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Blagoeova ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Bosákova ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Bulíkova ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Dolnozemská cesta MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Dom opatrovateľskej služby Medveďovej č.21 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Furdekova, okrem č.d. 6, 8 MUDr. Gabriela Horáčková
Furdekova, č.d. 6, 8 MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Haanova ul. MUDr. Gabriela Horáčková
Jankolova ul. MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Kočánkova ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Klokočová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Lachova ul. 35 - 39 MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
M.C. Sklodowskej MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Májová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. nepárne 1-15 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. 6, 8 MUDr. Gabriela Horáčková
Medveďovej nepárne 1-21 MUDr. Anna Šurkalová (APL DOS s.r.o.)
Medveďovej párne 2-34 a 17, 19, 21 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Pankúchova ul., č. 1, 3, 5, 7 MUDr. Alena Horsáková (Synekus, s.r.o.)
Pankúchova ul., párne čísla MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Pobrežná ul. MUDr. Margita Belicová (B-MED s.r.o.)
Poloreckého ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Sosnová ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Šustekova ul. MUDr. Iveta Plšeková (Vitality s.r.o.)
Ak Váš trvalý pobyt je: patríte k lekárovi:
A. Gwerkovej, nepárne č.d. MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
A. Gwerkovej, párne č.d. MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
Blagoeova ul.
Bohrova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Bosákova ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Bradáčova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Bulíkova ul.
Dubnicka MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Dudova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Furdekova ul., nepárne č.d. MUDr. Gabriela Jelenčiaková (MUDr. Gabriela JELENČIAKOVÁ s.r.o.)
Furdekova ul. 2-14
Gercenova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Gessayova čísla 1-9, 21-32, 40- MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Haanova ul. MUDr. Gabriela Jelenčiaková (MUDr. Gabriela JELENČIAKOVÁ s.r.o.)
Handlovska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Harmanecka MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Hrobákova čísla od 10- MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Hrobárska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Jankolova ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Jantárová ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Jaroslavova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kaukazska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kežmarské nám. MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kremnicka MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Krupinska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kubínska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Kulíkova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Lachova ul. MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
Levočska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Lužná ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Ľubietovska MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
M.C. Sklodowskej, č.d. 2, 4 MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
M.C. Sklodowskej, č.d. 31-41 MUDr. Michaela Černá (MEDICART s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. 6-12
Mamateyova ul. (ostatné čísla domov)
Májová ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Medveďovej ul. MUDr. Gabriela Straková (GAMI - med. s.r.o.)
Mlynarovičova ul.
Nábrežna MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Nám.Hraničiarov párne čísla MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Osuského MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Pajštúnska ul.
Pankúchova ul.
Planckova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Poloreckého ul.
Romanova čísla 1-38 MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Rovniankova MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
Šustekova ul. 1-31
Tyršovo nábrežie MUDr. Danica Kadlicová (GAMI-med s.r.o.)
obec Jarovce MUDr. Zuzana Lysá PhD.

Poznámka: zdravotné obvody pridelené MUDr. Vakulovej, MUDr. Černej a MUDr. Čakányovej neaktualizované - lekárky neposkytli informácie

Ak Váš trvalý pobyt je: patríte k lekárovi:
A. Gwerkovej MUDr. Svätopluk Mráz (STOMADENT Mráz s. r. o.)
Bulíkova ul. MDDr. Marek Húroš (MADENTA s.r.o.)
Evanjelické lýceum, Vranovská 2
Furdekova ul. MUDr. Miriam Matejcová (MUDr. Miriam MATEJCOVÁ, s.r.o.)
Haanova ul. č. 36 MDDr. Marek Húroš (MADENTA s.r.o.)
Haanova ul. okrem č. 36 MUDr. Miriam Matejcová (MUDr. Miriam MATEJCOVÁ, s.r.o.)
Jankolova ul. MUDr. Miriam Matejcová (MUDr. Miriam MATEJCOVÁ, s.r.o.)
Lachova ul. po č. 33 MDDr. Marek Húroš (MADENTA s.r.o.)
Mamateyova ul., č.d. 10 a vyššie MUDr. Miriam Matejcová (MUDr. Miriam MATEJCOVÁ, s.r.o.)
Mlynarovičova ul. MUDr. Svätopluk Mráz (STOMADENT Mráz s. r. o.)
Materská škola Bohrova 1
Materská škola Macharova 1
Pankúchova ul. MUDr. Miriam Matejcová (MUDr. Miriam MATEJCOVÁ, s.r.o.)
Poloreckého ul. č.3 MUDr. Mária Mauerová
Starohájska ulica
SOU strojárske, Vranovská 4
Šustekova ul. MDDr. Marek Húroš (MADENTA s.r.o.)
ZŠ Prokofievova 5 MUDr. Mária Mauerová
ZŠ Tupolevova 20, ročník 1.-3. MUDr. Mária Mauerová